Filtroodmulnik typu FO2 i
Filtroodmulnik magnetyczny FO2M
Przeznaczenie

Filtroodmulniki FO2 przeznaczone są do zatrzymania zanieczyszczeń w postaci stałej unoszonych przez wodę, a FO2M dzięki magnesom stałym (montowanym na życzenie klienta) dodatkowo do wychwytywania cząstek ferromagnetycznych. Instalowane są na sieciach i węzłach cieplnych (przed wymiennikami ciepła - przepływowymi i elementami automatyki cieplnej). Urządzenia te mogą współpracować z lokalnymi układami wodociągowymi wyposażonymi w odżelaziacze (piaskowe filtry pospieszne) celem dodatkowego oczyszczania wody.
Dodatkowym atutem tego urządzenia jest zdecydowane uproszczenie czynności obsługi filtroodmunika.

Opis Techniczny
Konstrukcję fitroodmulników stanowi pionowy zbiornik cylindryczny. W części walcowej zbiornika osadzone są króćce wlotu i wylotu z kołnierzami. W części wewnętrznej zbiornika znajduje się filtr siatkowy oraz zespół magnesów stałych.
Filtroodmulniki wykonane są ze stali węglowej dwustronnie ocynkowanej.
W celu odpowietrzenia urządzenia w pokrywie górnej zbiornika należy zamontować odpowietrznik.
Filtroodmulniki typu FO2 i FO2M działają na zasadzie wykorzystania sił bezwładności, sił pola magnetycznego i zjawiska filtracji. Woda wpływająca króćcem wlotowym kierowana jest w dół przez specjalną przegrodę. Powoduje to zmiejszenie prędkości przepływu i wytrącanie siłą bezwłądnosci grubszych zanieczyszczeń. Jednocześnie struga wody omywa zespół magnesów, co powoduje wychwytywanie zanieczyszczeń o własnościach ferromagnetycznych. Pozostałe zanieczyszczenia unoszone przez wodę, zatrzymywane są przez filtr siatkowy.

Czyszczenie filtroodmulnika polega na: Dla zapewnienia prawidłowej eksploatacji należy zwrócić szczególną uwagę na kierunek przepływu wody przez filtroodmulnik.opis | dane techniczne | konstrukcja | charakterystyka