Zasobnik ciepłej wody ZCW
Przeznaczenie

Zasobniki przeznaczone są do akumulowania ciepłej wody użytkowej w węzłach cieplnych z przepływowymi wymiennikami ciepła
Mogą one również pełnić funkcję stabilizatora
Układ z zastosowaniem zasobnika ciepłej wody pozwala na wyrównanie c.w.u. w granicach ± 3 oC w stosunku do temperatury zadanej. Stabilizacja temperatury c.w.u. następuje poprzez mieszanie wody o różnychi szybko zmieniających się parametrach temperaturowych.
Zasobniki zapobiegają powstawaniu naprężeń termicznych w pionach instalacji, zwłaszcza budynków wysokich oraz likwidują naprężenia termiczne termoregulatorów bezpośredniego działania


Opis Techniczny
Konstrukcję zasobnika ciepłej wody stanowi pionowy zbiornik cylindryczny o średnicy Dn 800 mm zamknięty dwoma dennicami elipsoidalnymi.
Zbiornik w górnej dennicy posiada dwa pionowe króćce kołnierzowe Dn A. Króciec zasilający sięga swym ściętym końcem (kąt 45o) dolnej części zbiornika, drugi króciec kołnierzowy jest króćcem odpływowym.
Króciec zasilający oznaczony jest strzałką pokazującą kierunek przepływu.
W dennicy górnej znajduje się również króciec G1” do montażu termometru oraz króciec technologiczny G2”.
Na indywidualne życzenie odbiorcy istniejące króćce mogą być modyfikowane i zmieniane.
W dennicy dolnej umieszczony jest również króciec technologiczny G2”, spełniający rolę króćca spustowo-wyczystkowego.
W walczaku znajdują się dwa króćce G1” umożliwiające podłączenie termoregulatorów oraz dwa króćce G 1 1/4” do podłączenia pomp cyrkulacyjnych.
Całość konstrukcji stabilizatora zabezpieczona jest antykorozyjnie powłoką cynkową.


opis | dane techniczne | konstrukcja