Przeciwpršdowy Wymiennik Ciepła

WWB-1/S-1, WWB-2/6.50/JAD, WWB-3/3.18/JAD, WWB-4/5.36/JAD
Przeznaczenie

Przeciwprądowe wymienniki ciepła przeznaczone są do instalowania w węzłach cieplnych zasilających wewnętrzną instalację centralnego ogrzewania i rozbioru ciepłej wody użytkowej w budynkach mieszkalnych. Zasilanie wymienników odbywa się z zewnętrznej sieci ciepłowniczej. Wymiennik może być stosowany pojedynczo oraz w układzie grupowym.

Opis Techniczny
Wymiennik wykonany jest ze stali odpornej na korozję jako konstrukcja spawana. Konstrukcję wymiennika stanowi zewnętrzny płaszcz cylindryczny, zamknięty dwoma dennicami ze wspawanymi kołnierzowymi króćcami przyłączeniowymi. W płaszczu wspawane są dwa kolejne kołnierzowe króćce przyłączeniowe. We wnętrzu płaszcza wmontowany jest wkład rurowy zbudowany z dwóch den sitowych, połączonych z zespołem rurek O 8x0,6 mm. W wymiennikach typu WWB wkład rurowy wykonany jest w kształcie spiralnych zwoji. Wymiennik pracuje w układzie ciągłym w systemie przeciwprądowym. Pozycja pracy wymiennika pionowa przy zachowaniu przepływu czynnika w przestrzeni rurowej od góry do dołu oraz w przestrzeni międzyrurowej od dołu do góry.


opis | dane techniczne | konstrukcja