Stabilizator Temperatury
Ciepłej Wody Użytkowej Typ SCWA-2
Przeznaczenie

Stabilizatory temperatury przeznaczone są do instalowania w węzłach cieplnych z przepływowymi wymiennikami ciepłej wody użytkowej, zwłaszcza w układach bez zasobników i przy zastosowaniu automatyki ograniczającej temperaturę c.w.u. przy wykorzystaniu zaworów termoregulacyjnych bezpośredniego działania ( typu RTB produkcji TERMEN Wrocław lub MERTIK ). Układ z zastosowaniem stabilizatorów pozwala na stabilizację c.w.u. w granicach ą 3 oC w stosunku do temperatury zadanej. Stabilizacja temperatury c.w.u. następuje poprzez mieszanie wody o różnych i szybko zmieniających się parametrach temperaturowych. Jeden stabilizator 300l wystarcza dla układów, gdzie średni pobór ciepła wody użytkowej nie przekracza 50 000 Kcal/h. Gdy występują większe pobory można stosować łączenie szeregowe dwu lub więcej stabilizatorów. Dla mniejszych poborów zaleca się stosować stabilizator 150l. Stabilizatory zapobiegają powstawaniu naprężeń termicznych w pionach instalacji, zwłaszcza budynków wysokich oraz likwidują naprężenia termiczne termoregulatorów bezpośredniego działania. Spełniają również rolę \\\"odmulacza\\\" instalacji c.w.u. oraz ograniczają tzw. \\\"zarastanie\\\" pomp cyrkulacyjnych.

Opis Techniczny
Konstrukcję stabilizatora stanowi pionowy zbiornik cylindryczny o średnicy O D i wysokości całkowitej H1, zamknięty dwoma dennicami elipsoidalnymi. Zbiornik w górnej dennicy posiada dwa pionowe króćce kołnierzowe Dn A. Króciec zasilający sięga swym ściętym końcem (kąt 45o) dolnej części zbiornika, drugi jest króćcem odpływowym. W dennicy górnej znajduje się również króciec termometru T oraz króciec technologiczny G2\". W dennicy dolnej umieszczony jest również króciec technologiczny G2\", spełniający rolę króćca spustowo-wyczystkowego. W walczaku znajdują się dwa króćce G1\" do podłączenia termoregulatorów oraz dwa króćce G11\" do podłączenia pomp cyrkulacyjnych. W stabilizatorze SCWA 150l króćce występują pojedynczo. Całość konstrukcji stabilizatora zabezpieczona jest antykorozyjnie powłoką cynkową.


opis | dane techniczne | konstrukcja | przykłady zastosowania