SPRZĘGŁO HYDRAULICZNE


typ SPw
Przeznaczenie

Sprzęgła hydrauliczne przeznaczone są do rozdzielania obiegu kotłowego i grzewczego. Instalowane są w kotłowniach średniej i dużej mocy posiadających jeden lub więcej kotłów oraz jeden lub wiele obiegów grzewczyvh Umożliwiają niezależność działania w/w obiegów bez konieczności równoważenia przepływów. Zmniejszają straty energii i zakłócenia akustyczne

Opis Techniczny
Konstrukcję sprzęgła hydraulicznego stanowi zbiornik cylindryczny ze stali węglowej zewnętrznie malowany. W części walcowej zbiornika osadzone są cztery króćce kołnierzowe; (1)wlotowy i (2) wylotowy obiegu kotłowego, oraz króćce (3)wlotowy i (4) wylotowy obiegu grzewczego. W górnej części zbiornika zamontowano perforowaną przegrodę zapobiegającą bezpośredniemu przepływowi między obu obiegami jak również wspomagającą efekt odpowietrzania. W dolnej części zbiornika zamontowano przegrody wspomagające proces odmulania Dennica górna posiada króciec (O) do odpowietrzania zbiornika i króciec technologiczny (T), a w dennicy dolnej znajduje się króciec spustowy(S) Przy zastosowaniu sprzęgła hydraulicznego następuje rozdzielenie obiegu kotłowego od obiegu grzewczego. Podczas pracy sprzęgła hydraulicznego występują trzy przypadki;
ˇ Stan zrównoważony ilość ciepła dostarczanego równa jest ilości ciepła odbieranego
ˇ Mniejsze zapotrzebowanie ciepła odbieranego. Część ciepła dostarczanego płynie wzdłuż sprzęgła zwracana jest do kotła
ˇ Zwiększone zapotrzebowanie ciepła odbieranego. Następuje podsycanie strumienia powrotnego


opis | dane techniczne | konstrukcja