Przeciwprądowy wymiennik ciepła MR-2
Przeznaczenie

Przeciwprądowy wymiennik ciepła przeznaczony jest do instalowania w węzłach cieplnych zasilających wewnętrzną instalację centralnego ogrzewania i rozbioru ciepłej wody użytkowej w budynkach mieszkalnych. Zasilanie wymiennika odbywa się z zewnętrznej sieci ciepłowniczej.
Wymiennik może być stosowany pojedynczo, lub w układzie grupowym.

Opis Techniczny
Wymiennik wykonany jest ze stali odpornej na korozję jako konstrukcja spawana. Konstrukcję wymiennika stanowi zewnętrzny płaszcz cylindryczny zamknięty dwoma dennicami ze wpawanymi króćcami Dn 50. W dolnej i górnej części płaszcza wmontowany jest wkład z rurek giętych faliście w warstwach na przemian oraz obwodowo o jednakowej długości stwarzając dobre warunki wymiany ciepła i przepływu czynników. Taki układ rurek eliminuje możliwość szybkiego zarastania przestrzeni międzyrurowej osadami - zapewniając dłuższą eksploatację wymienników ciepła w stałych parametrach pracy.
Wymiennik pracuje w układzie ciągłym w systemie przeciwprądowym. Pozycja pracy wymiennika - pionowa przy zachowaniu przepływu czynnika w przestrzeni rurowej od góry do dołu oraz w przestrzeni międzyrurowej od dołu do góry.


opis | dane techniczne | konstrukcja | charakterystyka 1 | charakterystyka 2