Filtroodmulnik typu FOM-bis
Przeznaczenie

Filtroodmulniki magnetyczne przeznaczone są do zatrzymywania zanieczyszczeń w postaci stałej unoszo- nych przez wodę, a dzięki magnesom stałym do wychwytywania cząstek ciał ferromagnetycznych. Instalowane są w sieciach i węzłach cieplnych (przed przepływowymi wymiennikami ciepła i elementami automatyki cieplnej). Urządzenia te mogą również współpracować z lokalnymi układami wodociągowymi wyposażonymi w odżelaziacze celem, dodatkowego oczyszczenia wody.
Dodatkowym atutem tego rozwiązania jest zdecydowane uproszczenie czynności obsługi filtroodmulnika.

Opis Techniczny
Konstrukcję filtroodmulnika magnetycznego stanowi pionowy zbiornik cylindryczny. W części walcowej zbiornika osadzone są króćce wlotu i wylotu z kołnierzami. W części wewnętrznej zbiornika znajduje się filtr siatkowy oraz zespół magnesów stałych.
Filtroodmulniki wykonane są ze stali austenitycznej, odpornej na korozję.
W celu odpowietrzenia urządzenia w pokrywie górnej zbiornika należy zamontować odpowietrznik.
Filtroodmulniki typu FOMbis działają na zasadzie wykorzystania sił bezwładności, sił pola magnetycznego i zjawiska filtracji. Woda wpływająca króćcem wlotowym, kierowana jest w dół przez specjalną przegrodę. Powoduje to zmniejszenie prędkości przepływu i wytrącanie siłą bezwładności grubszych zanieczyszczeń. Jednocześnie struga wody omywa zespół magnesów, co powoduje wychwytywanie zanieczyszczeń o własnościach ferromagnetycznych. Pozostałe zanieczyszczenia unoszone przez wodę, zatrzymywane są przez filtr siatkowy.
Czyszczenie filtroodmulnika polega na: Dla zapewnienia prawidłowej pracy filtroodmulnika należy przy montażu zwrócić szczególną uwagę na kierunek przepływu wody, który musi być zgodny z oznaczeniami na króćcach urządzenia.opis | dane techniczne | konstrukcja | charakterystyka