Filtroodmulnik Magnetyczny
typu FOM 250 Do FOM 400
Przeznaczenie

Filtroodmulniki przeznaczone sa do zatrzymywania zanieczyszczeń w postaci ciał stałych unoszonych przez wodę w sieciach i instalacjach ciepłowniczych oraz zamkniętych obiegach wody technologicznej. Instalowane sa na sieciach i węzłach cieplnych przed przepływowymi wymiennikami ciepła i elementami automatyki cieplnej. Urzadzenia te moga również współpracować z lokalnymi układami wodociagowymi wyposażonymi w odżelaziacze (piaskowe filtry pospieszne) celem dodatkowego oczyszczenia wody.

Opis Techniczny
Konstrukcję filtroodmulnika stanowi zbiornik cylindryczny posadowiony na nogach. W częsci walcowej zbiornika osadzone sa króćce kołnierzowe; wlotowy i wylotowy, oraz króćce do montażu wkładu filtracyjnego Wkład filtracyjny w kształcie usytuowanego poziomo cylindra wykonany jest z siatki ze stali kwasoodpornej do której zamocowane sa obejmy z magnesami. Czyszczenie lub wymiana odbywa się prze odkręcenie pokrywy filtra i wysunięcie wkładu filtracyjnego wraz z magnesami. Dennica górna posiada korek 2” z otworem gwintowanym 1" służacym do odpowietrzania zbiornika, W pokrywie Dn 65 otworu wyczystkowego dennicy dolnej znajduje się otwór 1" do spustu wody lub montażu zaworu spustowego.
Filtroodmulniki wykonane sa w dwóch wersjach materiałowych
FOM - ze stali austenitycznej odpornej na korozję.
FOMw - ze stali węglowej obustronnie cynkowanej ogniowo.
Filtroodmulniki działaja na zasadzie wykorzystania sił bezwładnosci, sił pola magnetycznego i zjawiska filtracji. Struga wody dostajaca się do wnętrza przez króciec wlotowy kierowana jest do dolnej częsci zbiornika. Po zmniejszeniu prędkosci przepływu, wytracane sa siła bezwładnosci zanieczyszczenia grubsze. Zanieczyszczenia o własnosciach ferromagnetycznych wychwytywane sa przez magnesy stałe, zaa zanieczyszczenia o mniejszej frakcji kierowane sa na wkład filtracyjny w króćcu wylotowym, gdzie woda poddana jest końcowej filtracji. Dla zapewnienia prawidłowej eksploatacji należy zwrócić szczególna uwagę na kierunek przepływu wody przez filtroodmulnik.


opis | dane techniczne | konstrukcja | charakterystyka