Filtroodmulnik Magnetyczny
typu FOM 150 i FOM 200
Przeznaczenie

Filtroodmulniki przeznaczone są do zatrzymywania zanieczyszczeń w postaci stałej unoszonych przez wodę. Instalowane są na sieciach i węzłach cieplnych (przed wymiennikami ciepła-przepływowymi i elementami automatyki cieplnej). Urządzenia te mogą również współpracować z lokalnymi układami wodociągowymi wyposażonymi w odżelaziacze (piaskowe filtry pospieszne) celem dodatkowego oczyszczenia wody.

Opis Techniczny
Konstrukcję filtroodmulnika stanowi zbiornik cylindryczny posadowiony na nogach. W części walcowej zbiornika osadzone są króćce kołnierzowe; wlotowy i wylotowy, oraz króćce do montażu wkładu filtracyjnego i wkładu magnetycznego. Wkład filtracyjny wykonany jest z siatki ze stali kwasoodpornej, a jego czyszczenie lub wymiana odbywa się prze odkręcenie pokrywy. Zespół magnesów stałych służący do wychwytywania zanieczyszczeń ferrytycznych zamocowany do pokrywy, umieszczony jest w dolnej części zbiornika równolegle nad króćcem wlotowym. Wlot i wylot zbiornika wyposażono w króćce M12x1,5 do podłączenia manometrów kontrolnych, pozwalających na określenie stopnia zanieczyszczenia wkładu filtracyjnego (wzrost oporów przepływu). Dennica górna posiada króciec 1/2" służący do odpowietrzania zbiornika, a w pokrywie otworu wyczystkowego dennicy dolnej znajduje się otwór 1/2" do spustu wody. Filtroodmulniki wykonane są ze stali austenitycznej odpornej na korozję. Filtroodmulniki typu FOM działają na zasadzie wykorzystania sił bezwładności, sił pola magnetycznego i zjawiska filtracji. Struga wody dostająca się do wnętrza przez króciec wlotowy kierowana jest do dolnej części zbiornika. Po zmniejszeniu prędkości przepływu, wytrącane są siłą bezwładności zanieczyszczenia grubsze. Zanieczyszczenia o własnościach ferromagnetycznych wychwytywane są przez magnesy stałe, zaś zanieczyszczenia o mniejszej frakcji kierowane są na wkład filtracyjny w króćcu wylotowym, gdzie woda poddana jest końcowej filtracji. Dla zapewnienia prawidłowej eksploatacji należy zwrócić szczególną uwagę na kierunek przepływu wody przez filtroodmulnik.


opis | dane techniczne | konstrukcja | charakterystyka