Zbiornik buforowy do instalacji c.o.
Przeznaczenie

Zbiorniki buforowe przeznaczone są do gromadzenia, przechowywania i przekazywania nadmiaru ciepłej wody grzewczej lub innych płynów dopuszczonych do kontaktu ze stalą uzyskanych z różnych źródeł ciepła: kotłów c.o., kolektorów słonecznych. Zbiorniki buforowe stanowią zabezpieczenie instalacji c.o.- przejmują różnicę pomiędzy mocą cieplna kotła i mocą oddawana do układu grzewczego.OPIS TECHNICZNY


Konstrukcja zbiornika stanowi pionowy zbiornik cylindryczny o średnicy Ø D mm i wysokości H6 zamknięty dwoma dennicami elipsoidalnymi. W walczaku znajdują się cztery króćce przyłączeniowe Rp11/4” lub Rp 2” , dwa króćce G1/2” pod termometry oraz dwa G1/2” pod czujniki. W dennicy górnej znajduje się króciec odpowietrzający G1/2”. W dolej dennicy umieszczony jest króciec G2” spełniający rolę króćca spustowo – wyczystkowego. Zbiornik wykonany jest ze stali węglowej wewnątrz w stanie surowym, na zewnątrz zabezpieczony antykorozyjnie.


Zbiorniki moga być wykonane również na indywidualne zamówienie - wszystkie szczegóły techniczne (pojemność, ilość, umiejscowienie i średnica króćców przyłaczeniowych itp.) prosimy uzgodnić z działem technicznym.
opis | dane techniczne | konstrukcja